Home

Openbare ruimte volgens Ziut Advies

De ideale openbare ruimte is aantrekkelijk, veilig en duurzaam. Ziut Advies helpt u daarbij graag op weg. Wij verzorgen evaluaties en analyses, wij adviseren over beleid en techniek en wij helpen bij installatieverantwoordelijkheid en budgetbewaking. Wij verzorgen verlichtings- en verkeersplannen en zorgen voor inzicht in ’the total costs of ownership’. Wij nemen de zorg over regelgeving en normering uit handen terwijl wij ervoor zorgen dat opdrachtgevers de vruchten plukken van waardevolle innovaties.

Een aantrekkelijke openbare ruimte

Markante en historische architectuur, mooie straten en pleinen, kunstwerken of opvallende accenten: deze vormen de smaakmakers van een gebied. Licht heeft veel invloed op aantrekkelijkheid en daarmee hebben beheerders een instrument in handen om de (economische) waarde van locaties te verhogen. Dynamische verlichting en schakelen op afstand maakt het mogelijk het effect van verlichting nauwkeurig te sturen en te doseren. Led-verlichting maakt het daarbij mogelijk om aanzienlijke energiebesparingen te realiseren.

Een veilige openbare ruimte

In het verkeer moet een fietser, auto of voetganger in een oogopslag zichtbaar zijn. Ook voor sociale veiligheid is het belangrijk niet verrast te worden. Overzichtelijkheid bevordert de veiligheid, evenals camerabewaking en goed functionerende VRI’s. Met licht kunnen bezoekersstromen subtiel worden gestuurd, terwijl dynamisch dimmen op grond van verkeersdrukte het veiligheidsniveau hoog houdt.

Een energiezuinige openbare ruimte

Dat met verlichting en verkeersregeling veel duurzame resultaten te behalen zijn, is helder. Ziut Advies brengt deze resultaten, en dus de beste keuzes, helder in beeld. Wij kijken naar de CO2-uitstoot van de totale keten, van ontwerp, techniek, beheer, onderhoud en vervanging. Total cost of ownership, asset management en het inzetten van technische innovaties of slimme alternatieven spelen daarbij een belangrijke rol.

Ziut advies adviseurs die met u mee denken

 • Willem van Leusden, manager Advies, is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de afdeling Ziut Advies.
 • Hans Görtzen, consultant, afgestudeerd in energietechniek, vanaf 2003 werkzaam bij Ziut Advies en houdt zich vooral bezig met beleidsplannen.
 • Aram Hartsuyker, consultant, afgestudeerd in 3D Design, vanaf 2006 werkzaam bij Ziut en houdt zich vooral bezig met het ontwerpen van aanlichting voor bijzondere objecten in de openbare ruimte, het ontwerpen van specials, advies bij vervanging SI-installaties, en complexere lichtberekeningen. Zie: https://ziut.nl/advies/lichtontwerp/
 • Sjoerd Leij, technisch specialist met name voor rapportages NEN 3140.​
 • Martina Zwiers​, consultant, afgestudeerd in Elektronica en telecommunicatie, vanaf 2003 werkzaam bij Ziut Advies en houdt zich vooral bezig met Asset management, Licht op maat en data analyse.​
 • Natasja van der Leden, consultant, afgestudeerd TH Technisch Natuurkunde afstudeerrichting Fotonica, vanaf 2017 werkzaam bij Ziut Advies. Houdt zich onder andere bezig met licht technisch advies, normen en richtlijnen OVL, complexere lichtberekeningen en educatie.
 • Roel Vreeken, consultant, afgestudeerd in Duurzame Ontwikkeling (specialisatie Energie en Grondstoffen) en vanaf 2017 werkzaam bij Ziut Advies. Roel houdt zich vooral bezig met het schrijven van beleid- en beheerplannen, kwaliteitsplannen en plannen van aanpak voor aanbesteding. Maar ook met duurzaamheid, investeringsanalyse, stakeholderanalyse en adviesopdrachten.
 • Hjarald Janssen, consultant, afgestudeerd Planoloog en Economisch Geograaf, vanaf 2017 werkzaam bij Ziut Advies en houdt zich bezig met aanbesteding, beleids- en beheerplannen, duurzaamheid en adviesopdrachten.

Contact

Een frisse blik op nieuwe technologie

Product- en systeeminnovaties gaan razendsnel. Internet en andere (draadloze) netwerken worden steeds vaker ingezet. Ziut Advies is goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt. Eigen onderzoekers en ontwikkelaars combineren bovendien bestaande techniek met innovaties. Bovendien maken wij regelmatig de slag van ‘gouden idee’ naar praktische toepassing.

Ook dit jaar Monitoring OVL/VRI?

RWS heeft onverwacht de landelijke monitoring OVL/VRI van jaarlijks naar tweejaarlijks gewijzigd. Dat betekent dat er in 2017 geen landelijke monitoring plaats zal vinden, en u als deelnemer geen individuele resultaten kunt verkrijgen.

Voor veel gemeenten is het monitoringsresultaat echter een belangrijk instrument om de voortgang te rapporteren binnen de eigen organisatie. Het IGOV en Ziut Advies bieden u daarom de mogelijkheid om uw individuele resultaten te berekenen volgens de methode van de landelijke monitoring. De kosten voor deze individuele monitoring zijn € 500,-, u ontvangt een factuur van IGOV.

Wilt u ook dit jaar de stand van zaken weten?

Ziut kan u op de gebruikelijke manier ondersteunen,  ook het aanmelden bij het IGOV. Heeft u interesse? Neem dan contact op met uw Contractmanager of stuur een email naar monitoringovlvri@ziut.nl.

 

Diensten van Ziut Advies

 • Opstellen beleidsplannen, beheerplannen en vervangingsplannen
 • Advies en ontwerp verlichtingsplannen
 • Advies lichtmanagement, slim schakelen en dynamisch dimmen
 • Advies financiering openbare verlichting (Light as a Service)
 • Advies installatieverantwoordelijkheid
 • Advies verkeersplannen
 • Inspecties van installaties (elektrotechnisch op basis van NEN 3140)
 • Inventarisaties en nulmetingen
 • Lichtmetingen
 • Onderzoek en advies lichtreductie en -hinder
 • Onderzoek veiligheidsbeleving
 • Complexe lichtberekeningen
 • Ontwerp speciale verlichtingsproducten
 • Digitale visualisaties (3D)
 • Asset management
 • Duurzame vervangingsscenario’s
 • Energiemanagement, energiescans en energiemonitoring
 • CO2-verbruik en reductie footprint
 • Verlichtingscursussen
 • Workshops en presentaties
 • Detachering