ABC-verlichtingscursus
OVERZICHT


IT als nutsvoorziening in de slimme stad

13 juli 2017 - Rob de Wildt
#

Er lopen in Nederland talloze spannende Smart City-projecten. Maar als het gaat om de hiervoor benodigde IT-infrastructuren wordt het wiel steeds opnieuw uitgevonden. De beloften van deze projecten zijn groot, maar het ontbreken van een universele IT-infrastructuur is een barrière voor steden die echt slim willen worden. Dé oplossing hiervoor is van die IT-infrastructuur de vierde nutsvoorziening te maken, naast water, gas en licht. Nuttiger dan méér zoab en beton

De praktijk laat zien dat de bouw van een IT-infrastructuur voor al die Smart City-projecten erg veel tijd en moeite kost. Ook de financiering blijkt een hele uitdaging. Het is onverstandig om te wachten tot dit allemaal te zijner tijd ‘vanzelf’ is opgelost, áls dat al gebeurt. Door de IT-infrastructuur op te zetten als een nutsvoorziening kan de ontwikkeling tot slimme stad sterk worden versneld. Gezien het belang voor de inwoners van de stad en de bedrijven die er gevestigd zijn, moeten gemeenten zelf verantwoordelijk worden voor deze vierde nutsvoorziening. Als alle belanghebbenden hier naar verhouding aan betalen, maakt het bovendien de financiering makkelijker. Een IT-infrastructuur is voor de stad nuttiger dan méér zoab en beton. En hoognodig voor onze Smart Cities om snel verder te groeien.

Rob de Wildt is director Public Sector Cisco Nederland 

Ook interessant