OVERZICHT


Smart City Magazine 2

Roepende in de woestijn? Hou vol!

8 mei 2017 - Irene Bruines
#

In december 2016 verscheen het tweede Smart City Magazine. De aanleiding waren nieuwe ontwikkelingen. Gemeenten stappen over van het pilotmodel naar een groeimodel. De ene gemeente focust op energie- en duurzaamheidsinitiatieven, de andere op dataprojecten en weer een andere begint bij de openbare verlichting.

Tegelijkertijd zijn er eind 2016 ook nog altijd de sceptici. Ze zien de kansen, maar ze zijn voorzichtig. ‘Hoe zetten we de ontwikkeling richting de Smart City in op een verantwoordelijke manier?’ ‘Weegt het voordeel op tegen de investeringen?’ of ‘Onze gemeente is te klein voor dit soort ontwikkelingen’, tot de meer algemene sceptische houding: ‘Smart City? Dat is toch gewoon een modewoord!’.

Om met het laatste te beginnen; hoe je het ook noemt, stedelijke innovatie, informatiegericht sturen of ruimtelijke ontwikkeling, een andere, slimmere inrichting van onze leefruimte is onvermijdelijk. We kunnen niet meer doen wat we altijd al deden. Op steeds meer plaatsen is men zich daarvan bewust. Bestuurders overstijgen daar de materie om te ontdekken hoe ze in de toekomst belangrijke maatschappelijke vraagstukken kunnen aanpakken. Dit betekent dat ze dwars door bestaande structuren een denken.

Niet alleen de objecten worden gekoppeld, ook de beleidsvelden. Initiatieven smelten samen en de impact op de openbare ruimte is ongekend groot. Dat de kosten dan voor de baten uitgaan is veelal een feit, maar het zal wellicht op veel kortere termijn dan men denkt, serieus besparingen opleveren. En niet alleen voor grote steden, juist ook voor de middelgrote tot kleinere gemeenten.

Tegen diegenen die zich soms een roepende in de woestijn voelen zou ik willen zeggen: Hou vol, er is binnen je eigen gemeente vaak meer draagvlak dan je denkt. En wat mij daarbij enorm fascineert, is dat we elkaar nog veel te weinig opzoeken. Ik durf wel te stellen dat communicatie, de verbinding van ideeën en budgetten, de belangrijkste voorwaarde is bij de inrichting van de slimme stad. Ook hier weer die verbinding!

Ook interessant