Smart City
OVERZICHT


Smart City gaat niet over techniek

13 juli 2017 - Irene Bruines, Smart City Manager Ziut
#

Bij de term “Smart City” krijgen veel mensen een beeld van een science- fictionachtige omgeving, waar alles draait om high tech innovaties en data. Ik durf wel te beweren dat het in een échte slimme stad helemaal niet gaat over techniek. De grootste verandering in de stad van de toekomst zijn de mensen zelf.

De manier waarop we onze steden en dorpen inrichten is compleet aan het veranderen. In het pre-Smart City tijdperk waren we gewend dat gemeenten hun taken op onderdelen uitbesteedden aan gespecialiseerde marktpartijen. Gemeenten wisten wat er nodig was om de stad veilig en leefbaar te houden en beschikten over de benodigde expertise. En de burgers? Die werden bij dit proces niet geraadpleegd.

Juist dit model staat in de stad van de toekomst volledig op zijn kop. Burgers worden steeds mondiger en stellen hogere eisen aan de inrichting van hun leefomgeving, waardoor zij een belangrijke speler worden in de totstandkoming van een Smart City. We raken gewend aan handige apps die ons leven makkelijker maken en verwachten dit ook in de buitenruimte. Een mooie kans voor innovatieve bedrijven en start ups die slimme toepassingen bedenken met nieuwe technologieën. Hierdoor beschikken zij over specifieke technische know how. Zo verandert hun rol  van een uitvoerende partij in een kennispartner.

De gemeente heeft een cruciale, bemiddelende rol in dit speelveld. Het is aan de gemeente om precies uit te vinden wat de inwoners willen, om er vervolgens in het hele scala van nieuwe toepassingen en mogelijkheden de juiste oplossing bij te zoeken. Beide taken zijn zeker niet makkelijk. Maar de stad die de mensen centraal stelt en niet techniek, heeft de meest leefbare stad en de sterkste lokale economie. En dat is pas echt smart.

Ook interessant