OVERZICHT

Krimpende budgetten maken ons creatief

Gemeentelijke organisaties moeten ontschotten, hoor je vaak. Sommige organisaties nemen dat heel letterlijk en halen schotjes weg. Niemand een eigen kantoor, niemand een eigen plek, dan zal de samenwerking vanzelf tot stand komen. Maar wat heb je aan een nieuw kantoorconcept als de besluitvorming nog uit silo’s komt?

De Smart City biedt een uitweg.Op een kruispunt van twee ontwikkelingen vinden doorgaans revoluties plaats. In Roosendaal zagen ze twee lijnen kruisen: de wens om efficiënt en integraal te werken en de voortschrijdende technologische ontwikkeling. Marc Stroom, senior projectleider team beheer: ‘Voor ons staat vast dat ook de wereld van beheer gaat veranderen door technologische innovatie. Daarom zijn we in Roosendaal gaan nadenken over de vraag hoe we openbare verlichting op een andere manier kunnen borgen. De wereld van openbare verlichting verandert heel snel. Niet alleen is er de opkomst van de led-lamp, maar ook de ontwikkeling van lampen die aan het internet gekoppeld zijn – zogeheten IP-lampen – en intelligente lampen die in staat zijn hun eigen data te genereren. Daarmee ontstaat een potentiële bron van inkomsten van waaruit de dienst – levering van licht – kan worden bekostigd.’

Digitale infrastructuur

Roosendaal kwam op het idee om de integratie van de verschillende onderdelen van de beheerorganisatie te combineren met de ontwikkeling van een dragende digitale infrastructuur die een uitwisseling van data tussen de ‘sectoren’ mogelijk maakt, ook buiten de eigen gemeentelijke organisatie. Door het koppelen van systemen kan de netbeheerder beter samenwerken met de beheerder van de openbare verlichting en vice versa. Of verdergaand: partijen gaan in een consortium verder met één gemeenschappelijk doel: de service aan de burger verbeteren. Roosendaal wil aanleg, beheer en onderhoud van de gemeentelijke openbare verlichting gezamenlijk uitvoeren, sámen met de markt, en tegelijkertijd het fijnmazige net van de openbare verlichting in de gemeente gebruiken als een soort grid. Door bestaande systemen via dit grid te koppelen, kan Smart City Roosendaal worden uitgelegd. Daardoor kan data worden gedeeld en dat kan leiden tot nieuwe, gedeelde inzichten, betere sturing en mooie oplossingen.

Licht in ruil voor data

De gemeente zocht een private partner die het openbare verlichtingsplan wilde uitvoeren. Stroom: ‘In eerste instantie kwamen we bij conventionele aanbieders terecht die graag een klus aannamen. Roosendaal wilde echter geen traditionele aannemer. Roosendaal wilde een innovatieve partij en ging op zoek naar een aanbieder die licht aanbiedt in ruil voor data. Een prachtige uitruil, toch?’ De marktpartij zou bovendien niet alleen de openbare verlichting moeten realiseren, maar ook beheren en onderhouden. Daarnaast zouden de kosten voor aanleg, onderhoud en stroomverbruik voor diens rekening komen. Roosendaal neemt dus alleen nog maar een dienst af (licht) en de marktpartij krijgt daarvoor data retour die de slimme lichtpunten genereren. Voorlopig is dit model nog niet geïmplementeerd, maar het mag duidelijk zijn dat de gemeente Roosendaal verder kijkt dan de bestaande verdienmodellen.

(Financiële) voordelen

Het Smart City-project levert veel (financiële) voordelen op. Allereerst kan men in Roosendaal de verlichting op een veel slimmere manier sturen. Dat scheelt mankracht. Daarnaast geven de slimme lampen zelf een signaal af als ze het niet doen, dat scheelt in de beheerkosten. Bovendien is Roosendaal nu nog afhankelijk van dure databundels voor het aansturen van afgelegen apparaten, zoals gemalen, VRI’s en pollers. Via LoRa is dat spotgoedkoop. Maar ook andere beheerders worden gekoppeld: waterbeheer, rioolbeheer en ook anderen hebben zich recent gemeld om mee te mogen liften op LoRa. De investeringskosten worden nu gedeeld door de partners.
Roosendaal gelooft in deze toekomst en stelt einddoelen centraal.

Ook interessant