OVERZICHT

Ogen en oren in het riool

Nieuw is de rioolsysteemsensor van i-Sago, een technische innovatie die de activiteit in riolen meet, terugkoppelt en zo de mogelijkheid schept om tijdig in te grijpen.



Peter Meissen, directeur en expert op het gebied van Smart City-toepassingen: ‘Deze sensor plaats je als een ring aan de binnenkant van een rioolbuis en doet vervolgens metingen met betrekking tot de hoeveelheid water dat door de buis stroomt, de watertemperatuur, de zuurgraad van het water en diverse optionele parameters. Door op strategische plekken deze metingen te doen, krijg je een goed beeld van beheertaken, problemen bij piekbuien en je kunt op wijkniveau zien of bijvoorbeeld in een bepaalde wijk sterk vervuild water wordt geloosd.’

Gezamenlijke oplossing

Het systeem biedt een oplossing voor een probleem waar steeds meer steden mee te maken krijgen: wateroverlast of perioden van extreme droogte als gevolg van klimaatverandering. Meissen: ‘Met de informatie van rioolsensoren kun je op wijk- en zelfs op straatniveau sturend optreden. Bijvoorbeeld door in een bepaalde wijk regenwater af te koppelen en bewoners te motiveren zelf water te gaan infiltreren in de tuin of vast te houden op het dak. Een gezamenlijke oplossing dus. Je kunt sensoren zo afstellen dat ze bepaalde afwijkingen meten. Je kunt zien hoe bedrijven omgaan met afvalwater. Al met al krijg je een enorme hoeveelheid data waar je beleid op kunt maken en kun je risico’s beter beheersen.’

Integraal werken

Het systeem stuurt de informatie via slimme lichtmasten naar dataservers, volgens Meissen een wezenlijk aspect van slimme steden. ‘Alles hangt met alles samen. Vroeger waren systemen autonoom, maar in Smart Cities zijn ze met elkaar verbonden. In de praktijk betekent het dat je altijd moet samenwerken met andere innovatieve bedrijven en beheerders van netwerken. Neem ons systeem, dat meet in gemeentelijke riolen, verbonden is met lichtmasten en gebruikmaakt van datanetwerken. We zijn als samenleving onderweg naar integraal werken, vooral omdat elke vinding straks verbonden is met een of ander netwerk. Dat kan LoRa zijn, maar ook 4G, ADSL of snel glasvezel.’ Vanuit die gedachte is i-Sago niet alleen bezig met slimme concepten, maar ook met de data-analyse die uit metingen verkregen wordt. ‘Slimme steden drijven straks op inzichten door data uit verschillende bronnen: verzameld, gevalideerd, gestructureerd en bruikbaar voor allerhande beheerdoeleinden’, besluit Meissen.

Ook interessant