Home

Directievoering

Wilt u een omvangrijk project laten uitvoeren, bijvoorbeeld de aanleg van openbare verlichting inclusief bekabeling in een nieuwe woonwijk? Of VRI’s in combinatie met openbare verlichting op een verbindingsweg? Dan kan Ziut de directie voeren.Directievoering

We maken heldere afspraken over het resultaat en de rapportage. Daarna verzorgen we projectmanagement, we bewaken de tijdsplanning, de kwaliteit van het werk, en het budget. En we sturen onderaannemers aan en beoordelen hun werk.

Begroting opstellen

Hoeveel budget moet u reserveren? Waarop kunt u besparen? Als ervaren en onafhankelijke partij kunnen wij een objectieve meerjarenbegroting voor u opstellen. Hieruit blijkt helder hoeveel budget u jaarlijks nodig heeft, uitgesplitst naar onderhoud, energieverbruik en vervanging. Desgewenst rekenen we diverse scenario’s door.