Home

Aansluiting openbare verlichting

Om openbare verlichting (OLV) te laten branden is een aansluiting op het elektriciteitsnet nodig. Een van de taken van de regionale netbeheerder is het realiseren en onderhouden van een geschakelde aansluiting op het openbare elektriciteitsnet in Nederland.In het gebied van de regionale netbeheerder Liander verzorgt Ziut, als provider voor de geschakelde aansluiting, uw aansluiting namens Liander. OLV-netten in eigendom bij de OVL-beheerder vallen hier buiten.

Geschakeld net

Voor openbare verlichting wordt gebruik gemaakt van een apart geschakeld net, dit net is voor een groot deel geïntegreerd in het openbare net. De lichtmast wordt direct aangesloten op een hulpdraad in het openbare net.
Ziut verzorgt namens Liander voor u de aansluiting van de lichtmast op het net.

De kosten

Voor een aansluiting brengt Ziut u, namens Liander, de eenmalige kosten voor het realiseren van de aansluiting in rekening en de vastgestelde klantbijdrage door Liander voor het demonteren en wijzigen van de aansluiting. Ziut draagt deze eenmalige kosten en vastgestelde klantbijdrages weer af aan Liander. Deze kosten bestaan uit een Nettoegangsdeel (NTD) en de uitvoeringskosten. Door Liander zelf worden de periodieke (maandelijkse kosten) voor het instandhouden van de aansluiting bij u in rekening gebracht. De vastgestelde klantbijdrage voor het jaar van de uitvoering kunt u vinden op de website www.liander.nl waar u een overzicht vindt van de tarieven.

Belangrijk om te weten

Wanneer Liander de aansluiting heeft aangelegd, verkrijgt u als klant (OLV-beheerder) het verbruiksrecht. De aansluiting blijft eigendom van Liander. Het beheer en de onderhoud van de aansluiting verzorgt Liander voor u.

De eenmalige en periodieke tarieven voor het maken en onderhouden van een elektriciteitsaansluiting worden vastgesteld door de toezichthouder van de energiesector die een onderdeel is van Autoriteiten Consumenten en Markt (ACM).

Volgens de elektriciteitsnet geldt dat organisaties die zich in de hoofdzaak bezighouden met openbare verlichting ook zelf aansluitingen mogen verzorgen als de uitvoerende partij voldoet aan de eisen en voorwaarden van Liander.
Als een organisatie werkzaamheden aan de aansluitingen wil aanbesteden moet in dat geval vooraf met de netbeheerder een artikel 16c overeenkomst worden gesloten.
Liander of Ziut informeert u graag onder welke omstandigheden dit mogelijk is.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een geschakelde aansluiting gaat u naar ons aanvraagformulier

Aanvraagformulier

Wilt u meer informatie?Bekijk onze Privacy Statement