Home

Installatieverantwoordelijkheid

Bent u eigenaar van een elektrische installatie, bijvoorbeeld van openbare verlichting, een camerasysteem of verkeersinstallatie? Dan bent u aansprakelijk indien deze niet goed of niet veilig functioneert. Goed beheer en onderhoud is daarom essentieel, maar bij dergelijke installaties gelden strikte veiligheidsnormen. Staat u in voor correcte naleving? Onze ervaren experts werken dagelijks met elektrische installaties en kennen alle normen van haver tot gort. U kunt de verantwoordelijkheid voor uw installaties met een gerust hart overdragen aan de experts van Ziut.Aan welke normen moet u voldoen?

Op vrijwel alle installaties in de openbare ruimte zijn de laagspanningsnormen NEN 1010 en NEN 3140 van kracht. Verder zijn er tal van productnormen van kracht voor alle toegepaste componenten en gelden er specifieke normen voor openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Daarnaast is er een verplichting om te voldoen aan de Arbo-wetgeving. Zo zijn er nogal wat veiligheidseisen om aan te voldoen.

Formeel aantoonbaar

Indien u binnen uw organisatie geen installatieverantwoordelijke heeft aangewezen, dan valt die taak automatisch toe aan de hoogste functionaris binnen uw organisatie. Hij of zij is persoonlijk aansprakelijk indien de installatie resulteert in een onveilige situatie op straat of als werkzaamheden onveilig worden uitgevoerd. Als eigenaar bent en blijft u eindverantwoordelijk. Indien u de verantwoordelijkheid aan Ziut overdraagt, ontvangt u een formeel document waarmee u kunt aantonen dat u zorgvuldig en niet-laakbaar heeft gehandeld.

Waarvoor kunt u Ziut verantwoordelijk maken?

  • De zorg dat de installatie veilig en goed functioneert;
  • Het adviseren over en goedkeuren van aanpassingen;
  • Sleutelbeleid en -beheer, uitsluitend toegang voor bevoegden;
  • Erop toezien dat alle personen die werken aan de installatie beschikken over de juiste deskundigheid, bevoegdheden en opleidingsniveau;
  • Het controleren of alle werkzaamheden uitgevoerd worden conform alle geldende veiligheidsnormen;
  • Het erop toezien dat regelmatig inspecties plaatsvinden waardoor u verzekerd bent dat de installatie veilig functioneert en veilig werken, in, aan en in de nabijheid van de installatie;
  • Een opleidingsplan voor uw gemeentemedewerkers (indien gewenst).
  • Het opstellen van een handboek BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installatie) (indien gewenst)

Overname start met nulmeting

Voordat Ziut een installatie overneemt, voeren we een nulmeting uit. Daarin beoordelen we of de installatie in goede staat verkeert en voldoet aan alle technische en veiligheidseisen. Aan de hand daarvan maken we afspraken om de verantwoordelijkheid voor de installatie over te nemen. Soms adviseren we over noodzakelijke aanpassingen in de toekomst, terwijl in de tussentijd aanvullende veiligheidsmaatregelen kunnen volstaan. De nulmeting kan plaatsvinden binnen een werkweek. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan volgt het volledig overnemen van de verantwoordelijkheid enkele weken later.

Francis de Vries

Meer weten?

# Francis de Vries
Manager IV-schap en Ondergrondse netten