NIEUWS

Meten is weten bij het NOC

3 mei 2018
NOC


Bij het SPIE Network Operations Center (NOC) in Oss worden netwerken, van internet tot waterleiding, gemonitord. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bij een
(dreigende) storing in het netwerk wordt er een monteur naartoe gestuurd. Naast het monitoren bedienen medewerkers sensoren en modems op afstand. Vergaarde
sensordata worden geanalyseerd om te komen tot nieuwe inzichten voor procesoptimalisatie. Jacco Saaman, directeur Innovatie, Business development en Sales van
SPIE Nederland, zegt dat het bedrijf op die manier inspeelt op de Industriële Revolutie 4.0. Want er zal in de toekomst meer en meer gemeten worden.

Ook bij het NOC geldt: meten is weten. Dienstverlener SPIE meet via sensoren de status van internet-netwerken en objecten als sluizen en waterleidingen. De verzamelde sensordata geven een beeld of er een storing is of er aan zit te komen. Dit proces wordt predictive maintenance genoemd. Oftewel er wordt voorspeld wanneer onderhoud gepleegd dient te worden. Daarop anticipeert men. Zo hoeven klanten van SPIE, bijvoorbeeld telecomproviders, geen storingen te ondervinden en kan de constante stroom aan data doorgaan zonder onderbreking. SPIE beheert kabels en objecten zonder dat de klanten het doorhebben. ‘Dat was de achterliggende gedachte van SPIE om het Network Operations Center in het leven te roepen’, aldus Saaman.

SPIE heeft zelf geen bezit, maar monitort wel een breed palet aan netwerken. Denk aan internetkabels, telefoonnetwerken, waterleidingen. Maar ook riolering, sluizen, bruggen, elektriciteitsnetwerken, aardgas- en propaangassystemen, elektronische beveiligingen en terreinverlichting. Saaman zegt lachend: ‘In feite kun je elke natuurkundige eenheid meten. Dat gaan we dan ook niet uit de weg en daar staan we voor open.’

Monitoring van storingen

‘Het internet moet je zien als een verzameling pakketjes. Wanneer een glasvezelkabel beschadigd is, komt maar een deel van de pakketjes aan. Dat is duidelijk te zien bij voetbal op tv, in dat geval zie je blokken in beeld. Dan mist de modem van de tv informatie, een deel van de pakketjes komt niet aan. In  het NOC wordt die situatie op afstand herkend en daar wordt actie op ondernomen’, vertelt Saaman.Een dergelijke storing kan ontstaan door bijvoorbeeld ‘verzopen kabels’. Dan is door slijtage een kabel in aanraking gekomen met grondwater en ontstaat kortsluiting. De verbinding ligt er nog niet helemaal uit, maar is wel veel trager. De monteur kan tijdig ingrijpen zodat wordt voorkomen dat het internet van de klant geheel plat komt te liggen. Saaman benadrukt: ‘Internet is tegenwoordig levensbehoefte nummer één voor mensen. Pas daarna komt water en vervolgens elektriciteit. Al is elektriciteit uiteraard een voorwaarde voor internet, maar dat beseft niet iedereen meer.’ En hij wil nog een misverstand uit de wereld helpen: glasvezelkabels zijn van het grootste belang, want daar gaat het grootste gedeelte van het
world wide web overheen. Alleen in de laatste 100 meter, van zendmast naar antenne in de smartphone, gaat het internet door de lucht.

Een ander soort storing kan lekkage van een waterleiding zijn. Een sensor meet dat er op een bepaalde plek water wegvloeit en zo kan tijdig de waterverspilling worden beperkt.

Het werk in het NOC is volgens Saaman enigszins te vergelijken met hartbewaking op de intensive care van een ziekenhuis. Zijn de punten op de digitale kaart van Nederland groen gekleurd, dan functioneert het netwerk zoals het hoort. De bloedsomloop is in orde. Kleurt de kaart rood of oranje, dan krijgt het systeem een soort hartritmestoornis en moet er snel iemand ingrijpen.

Praktische toepassing van bigdata-analyse

Het gezegde meten is weten geldt ook bij het combineren van datasets: bigdata-analyse. Hier komen nieuwe wetenswaardigheden uit voort die de dienstverlening kunnen optimaliseren. ‘Maar het blijft nietbij inzichten, bigdata-analyse kan ook echt praktische uitwerking hebben’, zegt Saaman.

Hij geeft het voorbeeld dat via het NOC een productiefout in de modems van een producent (en klant) werd gevonden. Deze fout was niet door de producent geïdentificeerd. Saaman: ‘Op die manier werken dienstverlener en producent samen en kunnen ze elkaar versterken.’

Bij bigdata-analyse wordt ook naar geografische data gekeken. Wanneer storingen opvallend vaak uit hetzelfde gebied blijken te komen, kan via bigdata-analyse mogelijk achterhaald worden waarom dat zo is. Het kan te maken hebben met het soort bodem. Dan zijn bodemkaarten relevant om te combineren met data van SPIE. Voorbeeld: in drassige veengronden staat er meer spanning op de glasvezelkabels en dat leidt tot meer slijtage. Ook weerkaarten worden regelmatig gecombineerd met storingsdata vanuit het NOC. Of open data van de archeologische dienst biedt weleens uitkomst.

Toekomstbestendig

Hoe ziet Saaman de toekomst van NOC voor zich? Allereerst benadrukt hij dat ondanks de focus op digitale technologie, werknemers van het NOC niet hoeven te vrezen dat een robot hun baan overneemt. Dataonderzoeker is het beroep van de toekomst. En monteurs zijn nog altijd veel beter in het onderhouden en repareren van glasvezelkabels en waterleidingen dan robots. ‘Ook is communicatie met een monteur van vlees en bloed een stuk klantvriendelijker dan een robot’, zegt Saaman.

De digitalisering brengt het risico van hacking met zich mee. Alles wat aan internet gekoppeld is, is in theorie te hacken. Ook de infrastructuren die SPIE monitort kan dit overkomen. Juist deze netwerken moeten goed beveiligd worden. Je moet er niet aan denken dat sluizen en bruggen door kwaadwillende hackers naar willekeur worden open- of dichtgezet. SPIE heeft daarom de ambitie een Security Operations Center, een SOC, op te zetten. Dit centrum verzorgt de internetveiligheid en wordt als service aan de klanten aangeboden.

SPIE heeft zich over de breedte meer toekomstbestendig gemaakt door de strategische overname van Ziut. Hiermee is veel expertise rondom 5G-netwerken binnengehaald. Dit netwerk is honderden malen sneller dan het huidige 4G-netwerk. Een netwerk dat zoveel data kan verwerken is niet nodig voor de huidige smartphone, maar wel voor de toekomstige zelfrijdende auto’s. Deze gebruiken en genereren grote hoeveelheden data. Het 5G-netwerk is nog een aantal jaren van ons verwijderd, maar het komt er en SPIE is er graag als een van eerste bij.

Saaman sluit af door te stellen dat er nog veel werk aankomt voor het Network Operations Center. Met de Industriële Revolutie 4.0 die zich nu voltrekt, wordt meer en meer gemeten via sensoren. Die sensoren moeten gemonitord, bediend en beveiligd worden. En laat dat nu net datgene zijn waar ze zich in bekwamen bij het NOC.

Dit artikel is gepubliceerd in het Smart City Magazine nr.4. Wilt u meer Smart City artikelen lezen? Kijk dan op deze pagina en download het magazine!