Mobiliteit

Wilt u een nieuwe verkeersinstallatie aanleggen?

Er is steeds meer verkeer in Nederland, waardoor verkeersregeling steeds complexer wordt terwijl de veiligheid uiteraard op hetzelfde hoge niveau moet blijven. Daarnaast willen we voldoen aan milieueisen en geluidsnormen. In het licht van dynamisch verkeersmanagement (DVM) willen we secondes besparen om de doorstroming te bevorderen en wachttijdvoorspellers voor extra comfort. Bovendien willen we tijdens spitstijden langer groen licht dan op de rest van de dag.

Intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI’s)

VRI’s zijn nu nog in veruit de meeste gevallen autonome systemen. Dat gaat veranderen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil dat VRI’s interactief worden. Daarvoor krijgen VRI’s een netwerkverbinding zodat de beheerder op afstand elke VRI-computer kan programmeren en wijzigen. Ook komt er intelligentie in de VRI om informatie te delen (coöperatieve functionaliteit).

 

Installatie detectielussen, verkeerslichten en regelkast

We leggen alle communicatie- en voedingskabels, brengen detectielussen aan in het asfalt, plaatsen het mastmateriaal, armaturen en bekabeling, en sluiten verkeerslichten en de regelkast aan. We zorgen dat deze regelkast wordt aangesloten op een ADSL- (of ander) netwerk en via het standaard protocol kan communiceren met een verkeerscentrale en eventueel met dynamische route-informatiepanelen.

Minimale verkeershinder bij werkzaamheden

We kunnen buiten de spitsuren werken, zelfs in de avonduren. Of we bereiden onderdelen voor, zoals het vooraf monteren van verkeerslichten op een portaal. Dat beperkt de werkzaamheden op locatie. De verkeershinder die ons werk dan nog oplevert, kunnen we tot een minimum beperken door het gebruik van verkeersborden en de inzet van verkeersregelaars.

Verkeerskundig advies nodig?

Wij leggen aan u de ideale verkeerssituatie voor of ondersteunen u bij het formuleren van een verkeersbeleid of verkeersplan.

Lees meer

Samen Slimmer

Samen zijn we slimmer. We nodigen u graag uit voor de events van Samen Slimmer.

Lees meer

Mobiliteit van A tot Z geregeld

1
2
3
4
Advies

Van analyse tot ontwerp, al dan niet gevisualiseerd in 2- of 3D. Lees meer

Aanleg en installatie

Ziut levert en installeert volledig werkende installaties. Lees meer

Assetmanagement

Van advies tot totale verzorging van het asset management. Lees meer

Onderhoud

Van inspectie tot recycling 'tot het laatste draadje'. Lees meer
Gerelateerde projecten