NIEUWS

Neder-Betuwe kiest voor duurzame openbare verlichting

Neder-Betuwe kiest voor duurzame openbare verlichting

22 maart 2017


De gemeente Neder-Betuwe start dit jaar met de vervanging en verduurzaming van de openbare verlichting. Bij het opwekken van de benodigde energie voor deze verlichting, wordt het lokale bedrijfsleven betrokken.

Vanuit haar duurzaamheidsvisie heeft de gemeente als doelstelling om vóór 2020 minimaal 50% van alle stroom die de gemeente als organisatie verbruikt, binnen de gemeente op te wekken. Dit gebeurt op daken van de gemeentelijke gebouwen met behulp van zonnepanelen. Om via eigen opwek de energie te compenseren voor duurzame openbare verlichting zoekt de gemeente de samenwerking met het Neder-Betuwse bedrijfsleven. Met het kiezen van duurzame openbare verlichting realiseert de gemeente de eigen doelstelling ruimschoots.

Energieopwekking met zonnepanelen

De benodigde energie voor openbare verlichting wordt geheel met zonnepanelen in de gemeente opgewekt. De gemeente werkt hiervoor samen met Ziut en Greenspread. Eerdere samenwerking van Greenspread en Neder-Betuwe heeft geleid tot meer dan 1000 zonnepanelen in de verschillende dorpskernen. De benodigde 200 kilowatt piek zonne-energievermogen voor alle openbare verlichting kan door ongeveer 750 zonnepanelen worden opgewekt. De komende periode inventariseren Greenspread en Ziut welke bedrijven een geschikt dak hebben voor zonnepanelen en zullen die bedrijven benaderen met een voorstel.

Business model voor ondernemende bedrijven

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich ook zelf aanmelden. Ook voor hen wordt kosteloos een volledig haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor plaatsing van zonnepanelen waarbij ook de energiebesparing via ledverlichting in kaart wordt gebracht. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: milieurendement en financieel voordeel. Vanaf de eerste dag wordt geld bespaard en tegelijkertijd wordt meegewerkt aan het energieneutraal maken van de gemeente Neder-Betuwe.

Besparen is de eerste winst

Vervangen van conventionele verlichting door energiezuinige ledverlichting in bedrijfshallen en kantoren biedt enorme besparingskansen voor de bedrijven in Neder-Betuwe. Een besparing van 60% op de energiekosten van de verlichting is al snel haalbaar. In sommige situaties is zelfs een besparing van 85% mogelijk door de verlichting dynamisch te maken.

De maandelijkse besparing op de energierekening is hoger dan de investering voor nieuwe verlichting.