Over Ziut

Certificeringen

Het leveren van kwalitatief hoogwaardige diensten en producten staat bij Ziut centraal. Ook duurzaam ondernemen is hierbij belangrijk. Om dit te kunnen bereiken en waarborgen beschikken we over diverse kwaliteitscertificaten en erkenningen, die van toepassing zijn op de gehele organisatie.CO2-Prestatieladder 5

Een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en in uitvoering van projecten. Dit is met name gericht op energiebesparing, efficiƫnt gebruik van materialen en gebruik van duurzame energie. De ladder is opgedeeld in 5 niveaus. Hoe beter een organisatie presteert op het gebied van CO2, hoe hoger de positie. Ziut heeft in juli 2016 het certificaat op niveau 5 behaald, de hoogste certificering. Sinds 2018 valt Ziut onder de certificering van SPIE Nederland.
Certificaat CO2 prestatieladder niveau 5

ISO 9001

Dit is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Organisaties moeten voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of dienst van de organisatie. Ook moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit kunnen aantonen. DNV heeft de audit uitgevoerd en ons het certificaat verstrekt. Sinds 2019 valt Ziut onder de certificering van SPIE Nederland.
Certificaat ISO 9001: 2015 Ziut
Certificaat ISO 9001:2015 Ziut Installatietechniek

ISO 14001

Een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem moet voldoen. De milieu-risicoanalyse is hiervan het belangrijkste onderdeel, waarbij wordt beoordeeld wat de milieurisico’s zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. DNV heeft een audit uitgevoerd en ons het certificaat verstrekt. Sinds 2019 valt Ziut onder de certificering van SPIE Nederland.
Certificaat ISO 14001:2015 Ziut
Certificaat ISO 14001:2015 Ziut Installatietechniek

VCA**

De Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) is een certificeerbare controlelijst voor aannemers. Het toont aan dat veiligheid, gezondheid en milieu binnen de organisatie belangrijke aspecten zijn bij het uitvoeren van werkzaamheden. Ziut bezit het tweesterren-certificaat.
Certificaat VCA** Ziut en Ziut Installatietechniek

CKB

De Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) beoogt de kwaliteit, veiligheid, milieuzorg en arbeidsomstandigheden te stimuleren en te borgen in de kabelleg- en buizenlegbranche. Hiervoor worden specifieke eisen aan het kwaliteit beheersysteem gesteld. Ziut is hiervoor positief beoordeeld en opgenomen in het register van CKB-gecertificeerde bedrijven.
Certificaat CKB Ziut en Ziut Installatietechniek

KvINL

Kwaliteit aantonen, dat is de essentie van KvINL. Voor opdrachtgevers belangrijk, want een kwaliteitslabel schept vertrouwen en geeft zekerheid dat het installatiewerk veilig en deskundig wordt uitgevoerd. Voor installateurs is een kwaliteitslabel essentieel om zich in de markt te onderscheiden als vakman en technisch specialist. Met de erkenning laat Ziut zien over de juiste kennis en kunde te beschikken om het werk goed uit te voeren.
Kwaliteit voor Installaties Nederland