Over Ziut

Duurzaam (MVO)

Ons werk heeft onherroepelijk invloed op onze omgeving. Op maatschappij en milieu, op korte en op lange termijn. Ziut staat midden in de samenleving en neemt haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de mens, het milieu en het maatschappelijk verkeer. We voeren een beleid waarbij we onze dagelijkse beslissingen in de bedrijfsvoering nemen op een maatschappelijk verantwoorde wijze.Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen een belangrijk onderdeel in onze bedrijfsvoering. We proberen de uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Daarom voeren we een actief klimaatbeleid. Onderdeel hiervan is onze positie op de CO2-Prestatieladder. In juli 2016 zijn wij beloond met het hoogst haalbare niveau van de ladder: niveau 5.

Behaalde resultaten en speerpunten

In de afgelopen jaren hebben we een groot aantal stagiaires en leerling monteurs een plek kunnen bieden. Hiermee draagt Ziut bij aan de ontwikkeling van jong potentieel Nederlands talent. Ook de komende jaren blijven we stageplekken aanbieden en geven we leerling monteurs een plek om zich verder te ontwikkelen tot volwaardige monteurs. Hiervoor onderhouden we contacten met ROC’s en re-integratie bureaus.

Wij vinden het belangrijk om jong technisch talent aan te trekken voor de branche. Hiervoor zijn gastcolleges gegeven op de TU Eindhoven en zijn er contacten met het ROC Willem 1 college. Daarnaast hebben we een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de MBO-4 opleiding tot VRI-technicus die wordt verzorgd door Koning Willem 1 college in ‘s-Hertogenbosch en DTV consultants.

Ziut is een erkend leerbedrijf voor Transport & Logistiek (VTL), ECABO (administratief en secretarieel) en Kenteq (technische functies). Via ROC’s en overige kanalen zoals UWV en sociale dienst maakt Ziut bekend dat we een erkend leerbedrijf zijn en jongeren in een BBL traject willen begeleiden.

Ziut wil meewerken aan het verminderen van het grondstoffen- en materiaalgebruik in de keten. Hiervoor hebben we een MVO-tool ontwikkeld om de impact van het huidige grondstof- en materiaalgebruik te benchmarken met de nieuwste stand van de duurzaamheidstechniek. Het resultaat geeft de OVL beheerder een globaal inzicht in de CO2-uitstoot van het gehele areaal én de mogelijke besparing indien overgegaan wordt naar andere grondstoffen en ontwikkelingen zoals LED en het dimmen van verlichting.

Ziut heeft op de vestiging Apeldoorn een eigen sociale werkplaats opgericht waar alle armaturen vanuit de regio Noord-Oost (Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland en delen van Utrecht en Flevoland) worden ontmanteld. Hiermee bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om weer deel te nemen aan het arbeidsproces en recyclen we 98% van de oude armaturen. In de komende periode onderzoeken we of we deze vorm van werkaanbod uitbreiden naar de andere regio’s óf uitbreiden in Apeldoorn.
Ziut heeft onlangs voor de derde keer op rij de ‘Gouden Bakkie’ award ontvangen omdat we met 145.000 kg het grootste volume aan armaturen en lampen binnen de branche gerecycled hebben.

CO2 Prestatieladder bibliotheek

Documenten om na te slaan:
Footprint 2016
Footprint 2015
– Footprint 2014
– Footprint 2013
Footprint 2013 verificatieverklaring
Meest materiële scope 3 emissies
Ketenanalyse Ontmantelingsstraat
Ketenanalyse TeleController

 

Reductie
Energierapportage en reductieplan
CO2 management 2014
Voortgangsrapportage Q1 en Q2 2015
CO2 management 2015
Voortgangsrapportage Q1 en Q2 2016
CO2 management 2016
– 
Voortgangsrapportage Q1 en Q2 2017
Scope 3 reductiestrategie

 

Transparantie
Communicatieplan
Energiemanagementplan

 

Participatie
Sector- en keteninitiatieven