NIEUWS

Overname Ziut door SPIE definitief

Overname Ziut door SPIE definitief

8 september 2017


SPIE, Ziut, Alliander en Enexis Groep hebben de definitieve koop- en verkoopovereenkomst getekend. Per 8 september maakt  Ziut officieel deel uit van SPIE.

In juli kwamen alle partijen tot een overeenkomst op hoofdlijnen. Afstemming met medezeggenschap, vakbonden en de Autoriteit Consument en Markt heeft geleid tot een definitieve overeenkomst. Ziut blijft in de huidige vorm bestaan. Dat betekent dat alle medewerkers van Ziut in dienst blijven en de huidige arbeidsvoorwaarden en CAO’s van kracht blijven.

Ziut beschikt als Nederlandse marktleider in de openbare verlichting over een uitstekende basis om steden uit te rusten met innovatieve en intelligente oplossingen. Dit sluit goed aan bij de expertise binnen het marktsegment Smart city van SPIE. Beide partijen kijken uit naar een effectieve samenwerking.