Projecten

Arnhem plaatst allereerste fijnstofvanger

In vele opzichten is de wijk Coehoorn in Arnhem vooruitstrevend en innovatief. En de bedrijven in Coehoorn leveren daarin een forse bijdrage. Zo is Ziut, gevestigd aan het Nieuwe Plein, bezig met een voor Nederland uniek project om fijnstof uit de lucht te halen, door een fijnstofvanger in de straatverlichting te integreren. Ziut werkt hierbij samen met StatiqAir, de producent van het fijnstofreductiesysteem.Onzichtbaar maar schadelijk

Fijnstof: Je ziet het niet, je ruikt het niet en je proeft het niet, maar het is altijd – in meer of mindere mate – aanwezig in de lucht die wij inademen. Fijnstof is een vorm van luchtvervuiling die, wanneer het wordt ingeademd door mens of dier, schadelijk is voor de gezondheid. Het bestaat uit zwevende deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. De helft van fijnstof bestaat uit niet schadelijke, natuurlijke bestandsdelen zoals zeezout en zand. De andere helft, beter bekend als ultrafijnstof, bestaat uit -wel schadelijke- uitstoot van verkeer (roetdeeltjes) en industrie.

Fijnstof, en met name de gevaarlijke variant ultrafijnstof, is zo licht dat het in principe blijft zweven. Pas als het in aanraking komt met bijvoorbeeld regen, komt het op de aarde terecht, waarna het niet meer schadelijk is. Daarnaast zorgt wind ervoor dat fijnstof zich verspreidt, waardoor concentratie van fijnstof afneemt. Maar: het regent en waait niet altijd. De Europese Unie heeft normen gesteld die de toegestane maximale hoeveelheid fijnstof per kubieke meter omschrijven. Vooral op drukke verkeerspunten en in industriegebieden is het een uitdaging om aan deze normen te voldoen.

Samenwerking

Ziut, specialist in openbare verlichting, is al enige jaren bezig om een systeem dat fijnstof reduceert te integreren in de straatverlichting. In opdracht van de gemeente Arnhem en expeditie Coehoorn kon Ziut als eerste in Nederland een project uitvoeren met fijnstofvangers. De gemeente Arnhem stelde budget beschikbaar om een zestal fijnstofvangers te plaatsen. StatiqAir, patenthouder en producent van deze innovatie, ontwikkelde de PAMARES fijnstofvanger. Ziut is de leverancier van dit systeem en verzorgt de installatie en het onderhoud.

Hoe de fijnstofvangers werken is een zeer technisch verhaal. Maar in de kern komt het erop neer dat fijnstofdeeltjes in een straal van zes meter rondom een mast positief geladen worden, waardoor ze op het geaarde oppervlak van de lichtmast landen. Uit tests is al gebleken dat dit de fijnstof op windstille dagen met zeker 30% reduceert. Dus: als de wind niet waait, neemt de techniek het over.

Ook interessant