Projecten

Verlichten fabriekshal Damen Naval Shipbuilding

Voor Damen Naval Shipbuilding realiseerden we de verlichting van een fabriekshal. De oude verlichting vertoonde steeds vaker technische uitval, het lichtniveau was onvoldoende en er was veel warmteontwikkeling, wat niet prettig was voor de werknemers. Bovendien bleek dat het stroomverbruik juist heel hoog was en dat er veel onderhoud nodig was, met hoge operationele kosten als gevolg. Kortom, tijd voor een betere oplossing.Voorbereiding

De wens bestond om 1 op 1 te vervangen en over te stappen op LED, die gemiddeld 225 lux genereert met goede lichtspreiding. Na een uitgebreide inventarisatie van de ruimte, werd een lichtplan opgesteld waaruit bleek dat we in de 14 meter hoge hal met de “Luci LED80 highbay” aan alle voorwaarden konden voldoen. Dat leverde een energiebesparing op van 67%. Deze besparing werd vervolgens verhoogd tot 82% door de verwachte dynamische schakeling. Daarmee bedraagt de terugverdientijd slechts 1,7 jaar. Gedurende de volledige economische levensduur bespaart het bovendien 871.000 kg CO2. Zo voldeed deze oplossing aan de EIA en Vamil voorwaarde, waardoor er ook subsidie beschikbaar was voor de voortbrengingskosten (hardware en installatie).

Resultaat

Ziut heeft in een nauw samenwerkingsverband met LuXuZ Lighting* een flexibele en energiebesparende verlichtingsoplossing gecreëerd. Er is praktisch geen warmteontwikkeling meer, er is geen tussentijds remplace nodig, en de klant heeft 5 jaar volledige garantie op technische functionaliteit. Bovendien zijn alle armaturen uitgerust met een individuele daglicht / bewegingssensor en fout detector. Deze is via een control unit draadloos uit te lezen maar ook individueel op maat te configureren. Zo bleek na 3 weken in de praktijk dat de wens bestond om de armaturen nog wat minder fel te laten branden. Dat was zo gedaan. Het resultaat wordt dan ook met veel enthousiasme ontvangen door de medewerkers van Damen Naval Shipbuilding.

*LuXuZ Lighting is een klein en gespecialiseerd bedrijf in fabriekshallen en industriële omgevingen.

Ook interessant