Projecten

Leusden en Ziut ondertekenen 15-jarig contract

De gemeente Leusden tekende maandag 26 september 2016 een 15-jarig contract voor beheer en onderhoud van de openbare verlichting. Symbolisch droeg wethouder Overweg een energieverslindende lamp over aan Ton Schols, algemeen directeur van Ziut. Schols overhandigde op zijn beurt een armatuur met LoRa TeleController; onderdeel van een multifunctioneel telemanagementsysteem waarmee de gemeente helemaal klaar is voor de toekomst. Zowel regionaal als landelijk wordt de aanpak met belangstelling gevolgd, meldde de gemeente. ‘Het contract leidt tot extra samenwerking en meer impact op het gebied van duurzaamheid, recycling en ‘Social Return On Investment’ dan tot nu toe gebruikelijk is. De vervanging van alle armaturen binnen twee jaar en de implementatie van een telemanagementsysteem maakt van de gemeente een koploper.’Contract

Binnen twee jaar moeten alle armaturen zijn vervangen door energiezuinige led; betrokkenheid van bewoners en bedrijven bij vervangingsprojecten is geregeld. Ziut is hierin ‘leidend’, de gemeente heeft een toetsende en controlerende rol. Rijden met ‘schone’ voertuigen en minimalisatie van het aantal verplaatsingen is contractueel vastgelegd, evenals implementatie van een telemanagementsysteem en beheer en onderhoud van het OVL-areaal voor 15 jaar.

Doelen gehaald

Leusden behaalt naar eigen zeggen door de versnelde overgang naar led in combinatie met een telemanagementsysteem al vóór 2020 de ‘Hoofddoelen OVL 2030’ uit het SER-Energieakkoord (energiebesparing én toepassing slim energiemanagement). Minder energiegebruik én minder autokilometers betekent minder CO2-uitstoot.

Ziut gaat intensief samenwerken met Amfors, een regionaal leer-werkbedrijf uit Amersfoort voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zowel de assemblage van armaturen als recycling worden daar ter hand genomen, zodat ook het ‘cradle to cradle’ principe uit het gemeentebesluit concreet vorm krijgt. Materialen worden bijna volledig hergebruikt.

Ook interessant