Projecten

Kwaliteit is leidend in Lelystad

Gemeente Lelystad is op 18 april 2017 als eerste gemeente in Nederland een nieuwe vorm van samenwerking op het gebied van openbare verlichting gestart. Niet de prijs is doorslaggevend, maar de kwaliteit, om zo efficiëntievoordelen te behalen. Bij de nieuwe contractvorm spelen duurzaamheid, transparantie, kwaliteit, vertrouwen, openheid, met elkaar in gesprek blijven en dezelfde taal spreken, een belangrijke rol. Wethouder John van den Heuvel en Hans ten Broeke, vestigingsmanager Noord-Oost van technisch dienstverlener Ziut, ondertekenden het contract.Maximale flexibiliteit

De gemeente en Ziut stemmen regelmatig veel af. De gemeente is van oudsher sterk als opdrachtgever georiënteerd en de aannemer van oudsher sterk als opdrachtnemer. Beiden komen nu veel meer bij elkaar. Komende jaren wordt een aantal processen stap voor stap uitgelicht en wordt aan beide organisaties maximale flexibiliteit gevraagd om met elkaar de opgave te realiseren.

Betere kwaliteit en duurzaamheid

Wethouder John van den Heuvel: “Met deze samenwerking verwachten wij dat wij zonder verhoging van de kosten een betere kwaliteit kunnen leveren in de openbare verlichting. Ik ben trots dat wij als eerste gemeente een dergelijke samenwerking aangaan met Ziut. Onze inwoners gaan onder andere merken dat de verlichting duurzamer wordt. Daar zijn we al mee begonnen aan De Dreven. Hier is inmiddels led-verlichting aangebracht. En dit wordt langzaam uitgebreid in Lelystad.”

Samen slimmer

Een onderdeel van het contract is dat Ziut periodiek kennissessies organiseert om betrokkenen mee te nemen in de nieuwe technische ontwikkelingen en innovaties, en aanvullende informatie deelt. Onder de naam ‘samen slimmer’ vinden geregeld interessante sessies plaats, waarin ervaringen gedeeld worden en men van elkaar kan leren. Dat geldt bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Door de openbare verlichting aan te passen, bijvoorbeeld door het gebruik van led-verlichting of door de verlichting te dimmen als er weinig verkeer is, kan het energieverbruik omlaag. Dergelijke maatregelen dragen bij aan de duurzaamheidsdoelstelling die de gemeente heeft.

Veel belangstelling

Hans ten Broeke: “Vanuit de markt wordt er met veel belangstelling meegekeken naar het verloop van dit bijzondere contract. Voor Ziut een uitdaging hier een duurzame en kwalitatieve invulling aan te geven. Tijdens de gesprekken die wij met de gemeente voerden waren wij het direct over het belang van deze manier van samenwerken met elkaar eens. Dat is de basis van een succesvol project waar we allen voor gaan.”

Ook interessant