Projecten

Veiligheid, duurzaamheid en werkgelegenheid in Oldambt

Woensdag 21 december 2016 hebben wethouder Van den Aker van gemeente Oldambt en vestigingsdirecteur Hans ten Broeke van Ziut een 6-jarig contract getekend voor het beheer en het onderhoud van de openbare verlichting. De samenwerking kwam tot stand via een aanbesteding volgens het Best Value Principe. Na de voorlopige gunning zijn de gemeente en Ziut de concretiseringsfase ingegaan wat leidde tot een plan van aanpak. In het plan worden niet alleen verbeteringen op het gebied van veiligheid en duurzaamheid beschreven, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen van het nieuwe contract profiteren, zo blijkt.

 Best Value

De essentie van het Best Value principe is maximale informatie-uitwisseling, focus op waarde in plaats van kosten en minimalisering van management en controle. De ‘dominant beste opdrachtnemer’ (expert) moet eigenaar zijn van de oplossing die hij biedt en hij wordt door de aanpak niet ingeperkt maar juist uitgedaagd om te presteren.

Plan van aanpak

Na de voorlopige gunning zijn de gemeente Oldambt en Ziut de concretiseringsfase ingegaan. In deze fase is het project volledig ‘doorgepland’. Risico’s zijn diepgaand behandeld zodat de implementatiefase grondig is voorbereid. De doelstellingen die in het plan zijn opgenomen hebben betrekking op verlichting in relatie tot de sociale- en verkeersveiligheid, de verdeling van verantwoordelijkheden en het up to date blijven van technische en juridische ontwikkelingen. Ziut heeft in een Prestatieonderbouwing, Risico- en Kansendossier aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de projectdoelstellingen.

Veilig, duurzaam en sociaal

De werkzaamheden zijn gestart in januari 2017, waarbij in totaal circa 6.000 conventionele lampen worden vervangen door led-verlichting. Op het gebied van social return wordt samengewerkt met werkvoorzieningschap Synergon, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daar waar mogelijk in te zetten op het project. Zo realiseert de gemeente Oldambt met dit project meerdere doelstellingen. Naast een verbetering van de veiligheid, zorgt het ook voor een energiebesparing van 30%, een forse besparing op de onderhoudskosten én biedt het kansen voor de werkgelegenheid.

Ook interessant