Projecten

Ziut ontzorgt bij Monitoring Energieakkoord

Met de informatie over het energieverbruik van uw openbare verlichting en verkeersregelinstallaties stelt Rijkswaterstaat vast in hoeverre de doelstellingen van het SER-Energieakkoord op OVL- en VRI-gebied worden gerealiseerd.Als beheerders meedoen aan deze monitoring krijgen zij inzicht in de energieprestaties van uw installaties. Ze weten dan welke energiebesparing is gerealiseerd en wat de vorderingen zijn op het gebied van het terugdringen van het energieverbruik van OVL en VRI’s.

Het aanleveren van deze gegevens kost naar schatting van RWS 2 dagdelen. Dit kan worden uitbesteed aan Ziut.

Besparingspotentieel in één oogopslag

Ziut kan naast de energiemonitoring ook een besparingsfactsheet opstellen. Deze factsheet geeft kort, bondig en visueel, het besparingspotentieel weer op het energieverbruik en de onderhoudskosten van uw verlichtingsareaal. Zo is in één oogopslag duidelijk wat de besparingsmogelijkheden zijn.

Ook interessant