Projecten

Neder-Betuwe in 2021 50% energieneutraal

Gemeente Neder-Betuwe is begin 2017 gestart met de vervanging van de openbare verlichting. Ze kiest voor de meest duurzame oplossing, waarbij de benodigde
energie wordt opgewekt binnen de gemeentegrenzen. De doelstelling van gemeente Neder-Betuwe is om in 2021 voor 50% energieneutraal te zijn. Met dit project is de gemeente hard op weg om deze doelstelling te realiseren.

Naast de eigen panden van de gemeente ontvangt het bedrijfsleven het aanbod om tegen gunstige condities mee te werken aan het energieneutraal maken van Neder-Betuwe. Enerzijds door energieopwekking, anderzijds door energiebesparing. Zo snijdt het mes aan twee kanten. De benodigde energie wordt geheel met zonnepanelen opgewekt. Ziut (de verlichtingsspecialist waaraan de gemeente het project heeft uitbesteed) en Greenspread (specialist in zon-PV-systemen) werken hierbij samen om een optimaal resultaat te behalen.Werkzaamheden

Ziut vervangt binnen dit project 1.560 lampen/armaturen in 154 straten in de gemeente Neder-Betuwe. Daarnaast voeren wij 239 stabiliteitsmetingen uit in 113 straten die een representatieve steekproef vormen voor de controle van 1.027 palen/masten.

De ruim 2580 lantaarnpalen/masten worden eerst gecontroleerd op kwaliteit van de palen/masten, aansluitend worden de vervangingen uitgewerkt en gecontroleerd door de gemeente. Hoe de uitvoering verloopt wordt via www.nederbetuwe-duurzaam.nl gecommuniceerd.

Ook interessant