Projecten

Reconstructie Traverse Dieren

Het project Traverse Dieren lost meerdere problemen op. Naast het opknappen van de N348, bestaat het project uit 9 infrastructurele deelprojecten. Die hebben ieder afzonderlijk een positieve invloed op de verkeersdoorstroming en samen zorgen ze voor een veiliger en een beter bereikbaar dorp.De reconstructie van de provinciale wegen N348 en N786 is de verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland, als wegbeheerder. De provincie gaat de verkeersproblematiek te lijf met de aanleg van een 600 meter lange tunnelbak. Deze moet de verkeersopstopping rond de Burgemeester de Bruinstraat in Dieren gaan oplossen. De gemeente Rheden sluit hierbij aan door de omgeving rond station Dieren opnieuw in te richten. Onder meer door de realisatie van een voetgangersbrug die beide stationspleinen met elkaar verbindt. Op deze manier worden de functies reizen, parkeren, verblijven en ontmoeten op een harmonieuze manier gecombineerd. De eerste werkzaamheden zijn al in 2015 gestart: naar verwachting wordt project Traverse Dieren in de loop van 2019 opgeleverd.

Samenwerking
Het project vereist een intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen. Ziut, gespecialiseerd in de inrichting van openbare ruimten, is één van de bedrijven die al vanaf de tekentafel bij dit project betrokken is. De hoofduitvoering ligt in handen van BESIX, Mourik en Hegeman, voor deze opdracht acterend onder de titel Combinatie Traverse Dieren. Ziut is binnen dit project verantwoordelijk voor de openbare verlichting, ruim 200 lantaarnpalen, de verkeersregelinstallaties en het dynamische verkeersmanagement. ‘In zo’n omvangrijk project is vooral de afstemming tussen de verschillende projectpartners van cruciaal belang’, aldus Mark de Jong, vanuit Ziut betrokken als lead engineer bij Traverse Dieren.

Duurzaam en omgevingsvriendelijk
De Combinatie probeert de natuur en de omgeving zoveel mogelijk te ontzien bij alle aspecten van de herinrichting. De weg en het spoor worden in het buitengebied gebundeld om ecologische en cultuurhistorische waarden te versterken. Zo wordt het binnenpark van het landgoed Hof te Dieren weer een aangesloten geheel. De verlichting draagt hier ook aan bij. ‘We hadden bijvoorbeeld te maken met een fietsroute in een bosrijk gebied dat onderdeel uitmaakt van het Landgoed Hof. Binnen het Hof moet de verlichting ook vleermuisvriendelijk zijn en moest de uitwerking van het verlichtingsplan worden voorgelegd aan de commissie Cultuurhistorie. Behalve dier- en omgevingsvriendelijk is uiteraard duurzaamheid ook een belangrijk aspect binnen het project. Daarom werken we met dynamische verlichting. Dat betekent dat de led-verlichting standaard op zo’n 20% brandt. Dankzij speciale sensoren, komt deze pas op volledige sterkte wanneer er een fietser passeert. En als de fietser voorbij is dimt de verlichting weer terug naar het lage niveau. Op die manier dragen we ons steentje bij; door onnodig verlichten zoveel mogelijk te beperken’, aldus Mark.

Overal wordt aan gedacht, ook het treffen van geluidsmaatregelen voor direct omwonenden staat hoog op de agenda. Daar waar nodig en mogelijk past de provincie ‘stil asfalt’ toe en/of een passende afscherming. Daarnaast is gekeken naar het resterende geluid in de woningen. Het is gebleken dat er bij 110 woningen maatregelen noodzakelijk zijn om binnenshuis onder het gemiddelde van 33 decibel te blijven. Met de betrokken huiseigenaren heeft de provincie gesproken over een passend aanbod van geluidsisolerende maatregelen.

Ook interessant