Projecten

Tunnelverlichting N381 in Friesland

De provinciale weg N381 is de belangrijke verkeersader tussen Drachten en Emmen. Door de toenemende drukte kwam de veiligheid voor weggebruikers en omwonenden in het gedrang. Op Friese bodem werd de weg daarom omgebouwd tot een stroomweg met een maximumsnelheid van 100 km/uur. Daarvoor werd bijvoorbeeld het gedeelte tussen Drachten en de Nanningaweg bij Oosterwolde verdubbeld van twee naar vier rijstroken. Ook worden diverse tunnels aangelegd, waarvoor Ziut de verlichting verzorgt.Tunnels?

Op vier plaatsen, bij Wijnjewoude, Donkerbroek, Oosterwolde en Appelscha, kan men met op- en afritten de nieuwe N381 op. Provinciale Staten en omwonenden gaven op deze plekken de voorkeur aan tunnels boven viaducten, omdat een onderdoorgang geen belemmering oplevert voor het zicht en bovendien minder geluidshinder veroorzaakt. Zo worden over het hele tracé maar liefst tien tunnels aangelegd.

Verlichtingspecialist

De inrichting van deze tunnels is een vak apart. Met name de verlichting moet voldoen aan allerlei wettelijke eisen. Tegelijk wil niemand de omgeving en natuur verstoren of onnodig elektriciteit verbruiken. Ruud Miedema, projectleider bij Ziut, licht de aanpak toe: “De tunnels met autorijbanen worden diffuus aangelicht, wat wordt bereikt door het licht via het plafond te weerkaatsen. Een veilige verlichting die dag en nacht toch prettig voor de ogen is en niet teveel overlast veroorzaakt. In fietstunnels is gekozen voor dynamische verlichting. In principe brandt het licht daar niet totdat een sensor een fietser registreert, dan schakelt het licht aan. Kort na passeren schakelt het licht weer uit. Zo is de verlichting het grootste deel van de nacht uit. Dat bespaart veel energie en is prettig voor de omgeving en de natuur.”

Realisatie in nauwe samenwerking

MNO Vervat/Boskalis verzorgt de realisatie tussen Drachten en de Nanningaweg bij Oosterwolde. De tunnels op dat stuk worden gerealiseerd door Mobilis TBI / J.J. de Vries. Ziut is verantwoordelijk voor alle verlichting, zowel in de tunnels als het aanpassen van bestaande verlichting. Alle partijen draaien volwaardig mee in een projectteam waar voorbereidingen en werkzaamheden op elkaar worden afgestemd, zodat we elkaar niet in de weg lopen en al het werk netjes volgens de eisen wordt uitgevoerd. Dat loopt gesmeerd. Op diverse locaties zijn de grondwerkzaamheden inmiddels begonnen, deze zomer start ook de bouw van de tunnels, bruggen en viaducten. Eind 2015 is het gehele werk gerealiseerd. Ziut kijkt – net als alle uitvoerders, opdrachtgever, omwonenden en weggebruikers – uit naar het eindresultaat.

Ook interessant