Projecten

Vleermuisvriendelijke verlichting op Greenport Bikeway

Tussen Horst-Sevenum en Venlo loopt een 12 kilometer lange fietssnelweg, de Greenport Bikeway. Deze fietsroute, bedoeld om automobilisten te verleiden vaker met de fiets naar het werk te gaan, loopt dwars door een natuurgebied. Bij de aanleg van de fietsroute heeft de natuur dan ook een belangrijke plek gekregen.Belangrijke rol voor de natuur

Langs de fietsroute zijn fruit- en notenbomen geplant, zodat fietsers een gezonde tussenstop kunnen maken. Er zijn hagen aangelegd die het leefgebied van de das beschermen en hoewel er 243 bomen zijn gekapt, zijn er weer 500 bomen aangeplant, die het totale fietspad aan weerszijden begeleiden. Deze bomenlaan fungeert als vliegroute voor vleermuizen. Deze nachtactieve zoogdieren zijn zeer gevoelig voor licht. Vooral door het blauwe en ultraviolette licht dat straatlantaarns uitstralen, nemen vleermuizen zeer sterk waar en verstoort hun leefomgeving. Langs de Greenport Bikeway is daar rekening mee gehouden.

Amberkleurig led

Ziut was verantwoordelijk voor het advies, het ontwerp, de aanleg en exploitatie van de openbare verlichting bij dit project. We kregen de taak ervoor te zorgen dat de fietsroute in het donker veilig en goed bruikbaar was, maar tegelijk zo min mogelijk hinder opleverde voor de natuur. Logischerwijs hebben we ervoor gekozen het licht te dimmen en zelfs uit te schakelen indien er geen gebruik wordt gemaakt van de route. Voor het licht dat alsnog nodig is, hebben we een speciale variant gekozen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat vleermuizen weliswaar veel last hebben van blauw licht, maar nauwelijks hinder ondervinden van amberkleurig licht. Daarom is ervoor gekozen om een groot deel van de route te voorzien van deze speciale verlichting. Innolumis Public Lighting uit Amersfoort leverde de houten lichtmasten met amberkleurige led-verlichting, zodat de vleermuizen in Venlo en omgeving ongestoord verder kunnen leven.

Ook interessant