Smart City

Benut bestaande infrastructuur in de Smart City

De basis van de Smart City is een goede infrastructuur. We willen steeds meer ‘real time informatie’ hebben afkomstig van sensoren, smart phones, smart meters en GPS tracking. Een lantaarnpaal geeft licht, maar vormt ook hét middel om veel soorten informatie mee te verzamelen. De landelijke dekking, de beschikbaarheid van elektriciteit, de hoogte en het juridisch eigendom bij relatief weinig partijen, maken de lichtmast ideaal voor deze functie. 

Ontschotten

Wat betekenen de Smart City-ontwikkelingen voor onze organisaties? Een heleboel. Want Smart City gaat over de samenwerking tussen sectoren, met informatie als bindmiddel.
Wij vatten het samen in de term ontschotten. Actief zoeken naar uitwisseling en slimme cross-overs maken.

Het beste netwerk kiezen is een integrale afweging

Voor de communicatie tussen mensen, apparaten en overheden is een netwerk nodig. Sensoren, zenders, ontvangers en besturingssystemen zijn noodzakelijk om de gestelde doelen te bereiken. Bij de keuze voor een bepaald netwerk, of het nu WiFi, LoRa of 4G is, moet je als eerste kijken naar het doel waarvoor het gebruikt gaat worden. Toch is het de kunst om niet alleen maar op dat ene doel en die ene oplossing te focussen, maar juist een integrale keuze te maken, waarmee alle kansen worden benut. We kiezen vaak per project voor een netwerktype, maar een netwerk dat de verlichting aanstuurt kan hetzelfde zijn als het netwerk waarop verkeersmanagementsystemen draaien, groenbeheer wordt gemonitord en het openbare WiFi-netwerk voor toeristen in de stad wordt aangeboden.

Data verzamelen alleen is niet genoeg

De infrastructuur regelen en data verzamelen maakt een stad nog niet slim. Het komt erop aan dat je weet hoe je de informatie zinvol interpreteert, weet te verbinden met andere informatie én toepasbaar maakt. Dit doe je door systemen aan elkaar te koppelen en een digitaal platform in te richten. Het voordeel is dan dat je bijvoorbeeld informatie over een naderende ambulance kunt doorgeven aan het verlichtingssysteem, zodat deze tijdig op volle sterkte aan gaat, en de verkeerslichten voor overig verkeer op rood overgaan. Door de koppeling van meerdere netwerken in één systeem is het daarnaast ook mogelijk om per locatie het juiste netwerk te kiezen.

Met PIMS, het Public Infrastructure Managementsystem van Ziut beheert u met één systeem alle objecten in de de openbare ruimte.

Lees meer

Digitaal platform voor de openbare ruimte

Met PIMS, het Public Infrastructure Managementsystem van Ziut beheert u met één systeem alle objecten in de de openbare ruimte.

Lees meer

Samen Slimmer

Ga samen met Ziut de uitdagingen in de openbare ruimte aan.

Lees meer
Gerelateerde projecten