Smart City

Samen werken aan een slimme leefbare omgeving

Smart City

Alle voordelen op een rij

Er zijn veel verschillende invalshoeken om Smart City-ontwikkelingen in kaart te brengen. Wij merken dat het denken in termen van impact het meest werkbare perspectief is. We vragen onze gesprekspartners daarom altijd: wat is er gaande in jullie openbare ruimte? Wat gaat goed, wat kan beter? Welke wensen zijn nog niet vervuld? Wie hebben die wensen? Past het binnen jullie beleid om dit aan te pakken? Als dat helder is, is de stap naar Smart City-ontwikkeling relatief eenvoudig te zetten. Denken in termen van impact zorgt voor een stevige afbakening die succesvolle keuzes mogelijk maakt.

Een duurzame openbare ruimte

Duurzaamheid is regelmatig een belangrijke aanleiding om Smart City-projecten te starten. Bij het thema duurzaamheid krijgt men vaak ‘groene beelden’ voor ogen. Natuur, bomen, et cetera. Wat wij echter merken, is dat het boeken van duurzame effecten eerder vraagt om een nieuwe manier van denken. Van beperkt naar breed. Van korte termijn naar lange termijn.

Download de whitepaper
Bekijk voorbeelden

Een veilige openbare ruimte

Veiligheid is bij uitstek een gebied waar technologie van grote betekenis kan zijn. Verlichting en camera’s hebben veel impact op (het gevoel van) veiligheid in de openbare ruimte. De inzet van camera’s en verlichting kan vaak nog veel effectiever worden georganiseerd dan nu het geval is. Er is hier een grote ‘op maat-slag’ te slaan. Voor veiligheid op maat zijn demografische gegevens belangrijk, maar ook op sociaal vlak is veel informatie nodig voor de opwaardering van de veiligheid met behulp van techniek.

Bekijk voorbeelden

Een aantrekkelijke openbare ruimte

Aantrekkelijkheid. Wat is dat eigenlijk? Is het alleen smaak of zijn er ‘wetmatigheden’ te bespeuren?
Toch wel. Er is een aantal zaken die niemand graag in de buitenruimte ziet. Zwerfvuil bijvoorbeeld. Er zijn gelukkig ook heel veel beeldschone objecten en groene stukken in de buitenruimte waar we niet altijd genoeg nadruk op leggen. Het gaat bij aantrekkelijkheid in de openbare ruimte om het totaalplaatje. Om de totale beeldkwaliteit. Daarom vraagt de verhoging van de aantrekkelijkheid om extra veel samenwerking tussen alle betrokkenen.

Bekijk voorbeelden

Een economisch krachtige openbare ruimte

Veruit de meeste gemeenten zetten in op een economisch krachtige regio. De focus ligt hierbij op de dimensies data en samenwerking. Het draait voor het economisch versterken van een gebied in veel gevallen om informatie en de uitwisseling daarvan. Er zijn veel Smart City-ontwikkelingen die mensen, en in het bijzonder bedrijven, ondersteunen in die groei.

Bekijk voorbeelden

Een gezonde openbare ruimte

Gezondheid in de openbare ruimte richt zich in de meeste gevallen op de kwaliteit van lucht, water en bodem. Mensen willen zowel informatie over, als een goede aanpak van vervuiling op deze drie gebieden. Zeker als ze zich bijvoorbeeld bevinden in de buurt van bijvoorbeeld grote verkeersaders of agrarische bedrijvigheid. Ook hier is informatie over inwoners en hun wensen cruciaal. Veel Smart City-concepten ter verbetering van de gezondheid, koppelen realtime informatie aan sturing. Zodat het niet alleen bij constateren blijft, maar er ook gericht actie kan worden ondernomen om de leefkwaliteit te verbeteren.

Bekijk voorbeelden

Onze partners