Overzicht

PAMARES, de fijnstofvanger

Fijnstof: je ziet het niet, je ruikt het niet, je proeft het niet, maar is altijd – in meer of mindere mate- aanwezig in de lucht die wij inademen. Er komen steeds meer berichten in media wat fijnstof is en wat het met je doet. Bijvoorbeeld dat je er ongeveer 20 maanden gemiddeld korter door leeft als je woont of werkt in een gebied waar een hogere concentratie fijnstof aanwezig is.

Fijnstof tast op een serieuze manier de kwaliteit aan van leven. Ruim 1 miljoen mensen in Nederland heeft last van een longziekte. Voor hen is iedere ademhaling een voortdurende strijd. Daarnaast komt uit steeds meer wetenschappelijke onderzoeken naar voren welke invloed fijnstof heeft op de gezondheid.

Je sterft dus niet alleen “gemiddeld” eerder, feit is dat fijnstof de kwaliteit van leven aantast. Je hebt geen keuze of je wel of niet gaat inademen. Het is reeds aangetoond door de Universiteit Utrecht dat als een zwangere vrouw een te hoge concentratie fijnstof inademt, dit negatieve effecten heeft op het ongeboren kind.

Samenstelling

Fijnstof bestaat uit zwevende deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. ongeveer 50% van al het fijnstof in de lucht bestaat uit niet-schadelijke natuurlijke bestandsdelen zoals zeezout en zand bijvoorbeeld. De andere helft, beter bekend als ultrafijn stof, roet wordt daar ook vaak onder geschaard, bestaat wel uit schadelijke deeltjes. Roet wordt veroorzaakt door de uitstoot van auto’s, het slijpsel van banden (ook als je elektrisch rijdt) of brommers, en andere vormen van vervoer.

Fijnstof, en met name de meer gevaarlijke variant, ultrafijn stof blijft zweven. Ultrafijn stof is zo licht dat het in principe blijft zweven en minder snel, eigenlijk nauwelijks wordt afgevangen. Zeker ook omdat het door het langskomende verkeer keer op keer opnieuw opwervelt en je het alsnog in kunt ademen.

Veelal is de vermenging als oplossing aangeduid waardoor de normen worden behaald. Het fijnstof alsook het ultrafijn stof wordt door de wind verspreid over een groter oppervlak. De wind zorgt dan door aanvoer van minder vervuilde lucht dat de concentratie daalt.

Is er een oplossing?

Maar wat als de wind niet waait, het niet regent en je bevind je in de binnenstad, tussen de hoge gebouwen waar veel verkeer zich door de straten beweegt? Dan ontstaat er smog. Eerst is het eerst heel lang onzichtbaar, de concentratie moet extreem hoog zijn wil het zichtbaar worden. Wat is er dan mogelijk?

Dan is er de PAMARES. Juist als de wind niet waait, als de normen overgeschreden worden, dan willen steeds meer partijen er echt iets concreet aan doen. hiervoor waren er geen producten op de markt om in de buitenlucht fijn stof te reduceren. Vanaf nu is het mogelijk om juist op deze plaatsen de PAMARES te plaatsen. In voorgaande jaren is vanuit TNO tests gebleken dat de PAMARES de fijnstof kan terugbrengen met zeker 30% voor alle soorten fijnstof. Het systeem discrimineert niet, het systeem vangt alle soorten van fijnstof af en maakt geen onderscheid tussen klein of grotere deeltjes fijnstof. Door het systeem te plaatsen wordt op een bepaalde locatie de luchtkwaliteit effectief verbeterd met zeker 30% – 35 %  voor zowel fijn stof, roet alsook ultra fijnstof.

Waarom is dit systeem nu zo bijzonder?


De PAMARES is het eerste fijnstof afvangende systeem in de buitenlucht dat reproduceerbaar, direct besteld en geleverd kan worden en toegepast kan worden in de openbare ruimte, waarbij per systeem telkens opnieuw een bepaald percentage fijnstof kan worden afgevangen.

Hoe hoger het percentage fijnstof in de lucht, hoe beter het systeem werkt. Op momenten dat smog zich vormt, als het windstil weer is, zal het systeem altijd zijn werking hebben door de elektrische wind die gecreëerd is. Hier is echt bijzonder weinig energie voor nodig (maximaal 18 Watt) om dit systeem optimaal te laten werken. Dus goed voor milieu, mens en dier.

Het systeem werkt op afstand, je hoeft je niet letterlijk in of extreem dichtbij het systeem te bevinden of op gelijke hoogte van het systeem om er profijt van te hebben. Op het moment dat je al wandelend in de omgeving van de PAMARES bent, dan behandelt het systeem de lucht op afstand en vangt het fijnstof af, waardoor je schonere lucht inademt.

Ziut werkt samen met StatiqAir om dit systeem dat fijnstof afvangt op een lichtmast te kunnen plaatsen. StatiqAir is de producent en patenthouder van dit systeem. Ziut is marktleider in de Openbare verlichtingswereld en voor gemeenten de leverancier en installateur van dit systeem.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene Bruines, telefoonnummer: 06-31667673, email: irene.bruines@ziut.nl.

Ook interessant