Overzicht

PIMS

Realtime monitoring en aansturing van de slimme openbare ruimte

PIMS is de afkorting van Public Infrastructure Management System. Het is een programma waarmee beheerders via ‘the cloud’ alle aangesloten objecten in de openbare ruimte kunnen monitoren en besturen. Met PIMS kan een Smart City worden uitgelezen, gecontroleerd en beïnvloed.

PIMS ontvangt signalen via andere bestuurssystemen of LoRa TeleControllers. Als dat laatste het geval is, worden TeleControllers op lichtmasten geplaatst. Het LoRa-netwerk, speciaal ontwikkeld voor het Internet of Things, vormt dan de verbinding tussen de TeleController en PIMS.

Voor wie is PIMS interessant?

PIMS is in eerste instantie ontwikkeld voor de lokale, provinciale en landelijke overheid. Echter, het is opgezet en ontworpen om ook andere partijen toegang te geven tot beheer en besturing van Smart City-toepassingen.

In concreto is PIMS interessant voor:

 • Partijen binnen de overheid die meer inzicht willen krijgen in de openbare ruimte, om grip op de stad te houden en mogelijk om afdelingsoverstijgende informatie te krijgen en zo optimaal te kunnen budgetteren (ontschotting).
 • Beheerders die het lichtareaal willen ‘verslimmen’, waardoor zowel de lichtervaring van de mensen als de duurzaamheid aanzienlijk verbeteren en het onderhoud en beheer veel efficiënter plaatsvinden.
 • Overheden en andere partijen die Smart City-ontwikkelingen willen aangrijpen om de kwaliteit van de openbare ruimte aanzienlijk te verbeteren, maar die ‘op zeker willen spelen’ bij het nemen van investeringsbeslissingen hiervoor.

Functionele domeinen

Functionele domeinen zijn de themagebieden die de gebruiker wil aansturen en beheren. In PIMS kunnen verschillende functionele domeinen worden toegevoegd. Op dit moment zijn er drie functionele domeinen in gebruik namelijk: openbare verlichting, verkeer en afvalbakken.

PIMS Verkeer

Op het gebied van verkeerssystemen vinden snelle en omvangrijke ontwikkelingen plaats. Ook VRI’s worden steeds meer op afstand bestuurbaar en de behoefte aan real time sturingsprogramma’s is actueel.

Auto’s zullen in de toekomst directer interacteren met verkeerslichten. VRI’s gaan reageren op het aankomende verkeer en vice versa ontvangen auto’s informatie over de aankomende verkeerslichten zodat de snelheid alvast wordt aangepast. Dit verbetert niet alleen de veiligheid en het rijcomfort, het verlaagt ook de CO2-uitstoot.

 • PIMS Verkeer zorgt voor uitgebreide monitoring en controle van de verkeersstromen, real-time, ook in congestiegevoelig gebieden.
 • PIMS Verkeer integreert informatie uit vele diverse bronnen, zoals kruisingcontrollers, verkeerslichtinstallaties, detectoren en camera’s. De informatie-uitwisseling vindt vaak plaats via draadloze transmissietechnologie.
 • De datastromen worden geëvalueerd en intelligent verwerkt tot informatie die wordt gebruikt voor realtime management van verkeersstromen. Een voorbeeld hiervan is het automatisch wijzigen van de schakelinstructies van verkeerslichten. Hierdoor worden files verminderd of voorkomen.
 • Verder functionaliteiten zijn onder andere communicatie tussen auto’s en apparatuur langs de kant van de weg en real time monitoring en controle van filegevoelige gebieden.

PIMS Verkeer biedt de mogelijkheid te kiezen tussen diverse modules, zoals:

 • Scenariobeheer – voor tijd- en verkeersafhankelijke schakelingen.
 • Asset-en configuratiebeheer – voor het asset- en configuratiemanagement van alle verkeersobjecten en configuratiemanagement op kruisingen en andere plaatsen waar verkeersregelinstallaties staan.
 • Storingsbeheer en onderhoud – voor het beheer van storingen en (preventief) onderhoud van de apparatuur (inclusief automatische storingsdetectie).
 • Konvooibeheer – voor centraal beheer van verkeerslichten tijdens VIP-konvooien, noodgevallen, et cetera.
 • Big Data – voor data-acquisitie en analyse van bijvoorbeeld de intensiteit van verkeersstromen.

Kansrijke Smart City-ontwikkelingen

Naast verkeerstoepassingen hebben pompen en gemalen, rioolsystemen, prullenbakken en groenvoorziening hoge prioriteit. De waterhuishouding, hygiëne, veiligheid, gezondheid en leefbaarheid zijn thema’s die in de toekomst van Smart Cities als kansrijk worden bestempeld. Er vinden bij Ziut dagelijks gesprekken plaats over koppeling met systemen op nog heel andere gebieden. Voor het bespreken van de meest recente ontwikkelingen, over toepassing van PIMS en TeleControllers in uw specifieke beheersgebied, nodigen we u dan ook graag uit voor een persoonlijk gesprek.

 

 

Ook interessant